July 15, 2024

ความเชื่อทางธรรมชาติ อีกหนึ่งศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

พุทธศาสนา

‘ความเชื่อ’ จัดเป็นอีกหนึ่งปรากฏทางธรรมชาติของมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเจริญน้อย โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ทำให้ ‘ความเชื่อ’ จึงถือกำเนิดขึ้นมา จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีความเชื่อว่าธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆ เกิดจากการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดา , พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก , ฟ้าร้อง , ฟ้าผ่า , แผ่นดินไหว น้ำท่วม ต่างๆนานาขึ้น อันเป็นสิ่งส่งผลต่ออิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างสูง โดยมีความยากในการป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง เพราะในสมัยโบราณ ยังไม่เกิดความเจริญเท่าไหร่นัก โดยบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ช่วยในการอำนวยประโยชน์ หากแต่บางเหตุการณ์ก็ส่งผลอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณ จึงพยายามคิดค้นหาวิธีต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลในทางดี และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อเป็นความสืบเนื่องมากจากอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น จึงทำให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นพิธีกรรม หรือศาสนาต่างๆ เกิดขึ้น

แนวคิดและความเป็นมาของความเชื่อ ทางธรรมชาติ ของมนุษย์

ความเชื่อทางธรรมชาติ

ก่อนที่จะมีความเชื่อมากมาย เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ของเรา ‘ความเชื่อในธรรมชาติ’ จัดเป็นความเชื่อแรกของมนุษย์ เนื่องจากธรรมชาติถือกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ข้างเคียงกับมนุษย์ ตั้งแต่ที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลก สิ่งแรกที่มนุษย์ได้เห็น ได้สัมผัสเป็นอันดับแรก ก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมนุษย์ รวมถึงธรรมชาติต่างๆ เหล่านั้นที่มีอยู่มากมาย เช่น ความมืด , ความสว่าง , ความหนาว , ความร้อน , แม่น้ำ, ต้นไม้ , ฟ้าร้อง-ฟ้าผ่า ,แผ่นดินไหว เป็นต้น โดยมนุษย์ในสมัยโบราณ มีความเชื่อว่าธรรมชาติเหล่านั้นมีตัวตน อีกทั้งยังมีพลังอำนาจพิเศษ จนกระทั่งสามารถก่อให้เกิดบุญคุณและโทษอันร้ายแรงแก่มนุษย์ได้ ทำให้มนุษย์เกิดความเกรงกลัว รวมทั้งต้องการบูชากราบไหว้ สรุปแล้ว การนับถือธรรมชาติจึงเป็นขั้นตอนแรกแห่งความเชื่อของมนุษย์

โดยความเชื่อในเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้น เพราะมนุษย์ต้องการพยายามหาคำตอบให้แก่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น อันเป็นความคิดของมนุษย์ต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่อาจอธิบายได้ ณ ขณะนั้น หากแต่พวกเขาก็พยายามอธิบายในรูปแบบสิ่งเหนือธรรมชาติ สำหรับในวันนี้เราได้นำ ตัวอย่างความเชื่อในเรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ มาให้ชมกัน เช่น…

  • ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวบวกกับท้องฟ้ามีสีแดง ฝนจะตกขนานใหญ่รวมทั้งมีพายุรุนแรง
  • ห้ามชี้รุ้งกินน้ำ เนื่องจากจะทำให้นิ้วกุด
  • ถ้ามดขนไข่ แปลว่าฝนจะตก
  • ถ้าปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้าน จะทำให้มีคนรัก นิยม เป็นต้น

About The Author