June 21, 2024

‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์ หนึ่งในศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ

ศาสนาซิกข์’ จัดเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยคำว่า ‘ซิกข์’ มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าแนวทางหรือแบบแผน มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 15 โดยท่านคุรุศาสดาพระองค์แรก ซึ่งได้รับคำนินิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม

คัมภีร์ของ ‘ศาสนาซิกข์’

มีคัมภีร์ที่เป็นหลักคำสอนที่มีความสำคัญจากบรมครู นั่นก็คือ ‘คุรุกรันตสาหิบ’ อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ‘อาทิกรันตะ’ แปลว่า ‘ฉบับแรก’ ซึ่งเขียนขึ้นโดย ‘คุรุอรชุน’ ในปีค.ศ. 1604 ส่วนคัมภีร์รุ่นสุดท้ายที่มีการเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาและมีการรวบรวมจนครบองค์ประกอบโดย ‘คุรุโควินทสิงห์’ แต่ถึงกระนั้นก็ตามศาสนาซิกข์ ก็ยังมีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่ได้รับการเชิดชูว่ามีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ก็คือ ‘ทสัมกรันตะ’ หรือ ‘Dasam Granth’

ประวัติความเป็นมาของศาสนาซิกข์

สำหรับประวัติความเป็นมา ก็มีการเริ่มต้นขึ้นโดย ‘คุรุนานักเทพจิ’ ซึ่งได้รับการยกย่องว่า ‘คุรุศาสดา’ คนแรก เกิดมาในช่วงคริสต์ศตวรรศ 15 ในภูมิภาคปัญจาบที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียมาตั้งแต่โบราณกาล หลังจากที่เวลาผ่านไปเป็นเวลานานหลายปี ศาสนาได้มีการถูกทำให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น โดยการสานต่อของคุรุท่านต่อๆมา โดยเฉพาะ‘คุรุโควินทสิงห์’ ในปี ค.ศ.1699 โดยศาสนิกชนกลุ่มแรกมาจากมากมายหลายสังคม หลายชาติกำเนิด ภายใต้ความเป็นมาทางสังคมที่มีความแตกต่างกัน จนกระทั่งรวมกันกลายเป็น ‘ขาลสา’ โดยสมาชิกกลุ่มจำนวนคน 5 คนแรก ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนศาสนานั้น เรียกว่า ‘ปัญจเปียร์’

ศาสนาซิกข์
หลักคำสอนของ ศาสนาซิกข์

‘ศาสนาซิกข์’ เกิดมาจากความไม่ลงรอยกับกฎหมายจักรวรรดิในขณะนั้นซึ่งเป็นกฎหมายของมุสลิม เรื่องที่น่าตกใจ คือ ‘คุรุซิกข์’ ถูกประหารชีวิตอย่างน่าสังเวชเนื่องจากปฏิเสธที่จะเข้าศาสนากับอิสลาม ! ต่อมาก็ยังมีคุรุอีก 2 ท่านที่ถูกประหารชีวิตก่อนตายก็ถูกทรมานอย่างหนัก ได้แก่ คุรุอรชุน และ คุรุเตฆหบดูร์ รวมทั้งบุคคลสำคัญอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ศาสนาซิกข์จึงมีการจัดตั้งกองทัพซิกข์ขึ้นมา เพื่อปกป้องการรุกรานของจักรวรรดิโมกุล โดยอาณาจักรซิกข์ในยุคเริ่มแรก นำการปกครองโดยราชาผู้ยิ่งใหญ่นาม ‘รันจิต สิงห์’ ซึ่งสามารถก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา จากความต้านทางทางศาสนารวมกับแนวความคิดทางด้านการรวมศาสนาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ตำแหน่งของอำนาจอันมากบารมี ด้วยการก่อตั้งอาณาจักรซิกข์ และในขณะเดียวกันอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้มีการขยายความเกรียงไกรไปอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาเปลี่ยนศาสนามาเป็นซิกข์อย่างล้นหลาม ด้วยหลากหลายเหตุผลจากทั้งความเกรงกลัวในอำนาจก็ตาม หรือจากเหตุผลในเชิงธุรกิจก็มี

About The Author