April 15, 2024

สิ่งเหนือธรรมชาติ คืออะไร อธิบายพอสังเขป ?

สิ่งเหนือธรรมชา

สิ่งเหนือธรรมชาติ คือ สิ่งไม่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การอุปมาถึงสิ่งมีอยู่เหนือธรรมชาตินั่นเอง โดยในวัฒนธรรมสมัยนิยม สิ่งเหนือธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง กับเรื่องเหนือธรรมดา รวมทั้งรหัสญาณต่างๆ โดยมีความต่างกันไปในบางศาสนา เช่น Catholic มีความเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น

สิ่งเหนือธรรมชาติ มีอยู่ในทุกประเทศ และทุกเชื้อชาติ ของมนุษย์

 

ย้อนไปในอดีตกาล มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่ง ณ ขณะนั้นไม่อาจอธิบาย ได้ ด้วยความไม่รู้อันผสมเข้ากับความกลัวที่เกิดขึ้น จึงให้มนุษย์มีความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ ที่พวกเขาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และจากความเชื่อนี้เอง ก่อให้เกิดคติเหนือธรรมชาติ โดยมีความหมายแยกเป็น 2 นัย ได้แก่ สิ่งเป็นธรรมชาติ และสิ่งเป็นมากกว่าธรรมชาติ นั่นเอง ด้วยการแยกความหมายระหว่าง 2 นัย นี้ตามปรัชญาอย่างกว้างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับธรรมชาติของสรรพสิ่งเหล่านั้น ในเรื่องของความแตกต่างนี้ ล้วนขึ้นอยู่กับการวางหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ รวมทั้งวิธีการที่สิ่งเหล่านี้จะดำเนินไปในโลกทัศน์ของมันเอง

ธรรมชาติ มาคู่กับ สิ่งเหนือธรรมชาติ

ในสังคมต่างๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภท 1 คือ เรื่องธรรมชาติ
  • ประเภท 2 คือ สิ่งเหนือธรรมชาติ

หากแต่การแบ่งแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องทำได้ยาก นอกจากนี้สิ่งใดก็ตาม ที่ได้รับการจัดว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ มักจะถูกยกย่องไปในเรื่องของพลังอำนาจ ที่เชื่อว่าไม่ใช่ของมนุษย์ และกฎของธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ ก็ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะสังคม หากแต่การตัดสินความแตกต่างเหล่านี้ ใช้สิ่งที่สังคมเรียกว่า “’กฎของธรรมชาติ’ มาตัดสิน ยกตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่วยทางกาย บางชนิด ที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไปในสังคม ล้วนมีสาเหตุมาจาก เชื้อโรค , หรือเชื้อไวรัสบางอย่าง เป็นต้น หากแต่ในบางสังคมอื่น อาจมีคนบางส่วนในสังคม มีความเชื่อว่า ความเจ็บป่วยนี้ มาจากพลังอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติ

ยกตัวอย่างสิ่งเหนือธรรมชาติที่ของคนไทยในสมัยโบราณ : ผีพุงใต้

ผีพุ่งไต้ คือ ความเชื่อในสมัยก่อนของคนไทย เพราะในอดีตสวนยางหรือป่ายางจะมืดมิดมาก ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนทุกวันนี้ เมื่อผีพุ่งใต้สว่างวาบลงมาก็นึกว่าเป็นผีสางนั่นเอง หากแต่ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า ผีพุ่งไต้ ก็คือ ดาวตกจากอวกาศที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก สำหรับดาวตกซึ่งมีแสงสว่างมาก อาจเรียกว่าลูกไฟ หรือ สะเก็ดดาวมีขนาดใหญ่จนไม่อาจเผาไหม้ในบรรยากาศให้เกลี้ยง ก็จะทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตนั่นเอง

About The Author