June 21, 2024

เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

ศาสนา

การเปลี่ยนศาสนา

ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย มีหลักคำสอนและปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา ก็เกิดอยากที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาที่ตนเลือกจะนับถือ บนโลกของเรานี้มีศาสนาสำคัญๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม วันนี้เราจะมาดูว่า ในการเปลี่ยนศาสนาทำอย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนเป็นคริสต์

คนที่จะเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ จะต้องผ่านพิธีล้างศีลบาป เป็นพิธีรับเข้าสู่ศาสนาก่อนที่จะได้เป็นคริสตชนเต็มตัว ด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับ “บาปแห่งกำเนิด” และสามารถชำระล้างด้วยน้ำ ด้วยพิธีกรรมนั้น เราจะถูกจุ่มลงไปในน้ำ เปรียบเสมือนว่าเราได้ถูกฝังไปพร้อมกับพระคริสต์ ก่อนที่จะโผล่จากน้ำ เปรียบเสมือนการคืนชีพ แม้ว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาใดอีก ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับพิธีเดิมอีกเป็นครั้งที่สองแต่อย่างใด

การเปลี่ยนเป็นอิสลาม

การที่จะเข้าสู่ศาสนาอิสรามนั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพยาน สิ่งที่ควรเตรียมตัวคือ การทำความสะอาดชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนได้ถือกำเนิดใหม่ หลังจากนั้น กล่าวคำปญิญาณด้วยตนเองว่า “อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” และ “วะอัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัร รอซูลลุลลอฮฺ” ความหมายของทั้งสองประโยคนี้ มีใจความว่า “จะไม่ยอมรับพระเจ้าองค์อื่นใดนอกเสียจาก อัลลอห์ ”

ฐานะทางสังคมกับศาสนา

ก่อนที่เราจะเปลี่ยนศาสนา ขอให้ไตร่ตรองดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำลงไป เพราะการเปลี่ยนไปแล้ว แม้ว่าจะย้อนกลับมาได้ ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะทำซ้ำไปมา หลักปฏิบัติของศาสนาบางอย่างอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปด้วย อย่างเช่นอิสลามที่จะไม่มีการกราบไหว้พ่อแม่ หรือรูปปั้นใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ จะกราบไหว้บูชาเพียงแต่อัลลอห์ การกราบไหว้เป็นเรื่องธรรมดาในศาสนาพุทธ เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบิดามารดา บางครอบครัวอาจมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกันให้ดีก่อน

เมื่อตัดสินใจได้จริงลงมือทำในสิ่งที่ตนเชื่อ ในส่วนของศาสนาบนบัตรประชาชน สามารถเข้าไปขอเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง เมื่อเปลี่ยนศาสนาแล้ว แม้ว่าหลักปฏิบัติของแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน แต่มีเป้าหมายคือสิ่งเดียวกันคือการสอนให้คนคิดดี ทำดี มีน้ำใจ ไม่ว่าเหตุผลของคุณจะคืออะไร ทุกคนล้วนเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมโลกด้วยกันทั้งนั้น

About The Author