June 21, 2024

โบสถ์สถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์

66

ศาสนาพุธคือศาสนาประจำชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกำเนิดมาแล้วหลายพันปี กล่าวได้ว่าเป็นศาสนาที่แพร่หลาย และมีคนนับถือมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยนั้นประชากรเกือบ 90 % ของประเทศทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความรัก และศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่หยั่งลากฝักลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

ในต่างประเทศในปัจจุบันพุธศาสนาก็ถือว่าเฟื่อฟูกว่าในอดีตมากมีการสร้างวัดวาอารามมากมายตามเมืองใหญ่ในต่าวงประเทศ อาทิ ประเทศ สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , เยอรมัน หรือแม้แต่ประเทศทางฝั่งแอฟริกาใต้ก็มีวัดของไทยไปเปิดเพื่อให้พุธศาสตร์นิกชน ได้เข้าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาเช่นกัน หากกล่าวถึงความเฟื่องฟูของพุธศาสนาในต่างประเทศแล้วปัจจุบันมีชาวต่างชาติมากมายที่เข้าสู่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากบางวัดก็จะมีชาวต่างชาติ บวชเพื่อศึกษาพุธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ท่านเคยสังเกตไหมเวลาท่านเข้าไปที่วัดนั้นมักจะเห็นพระสงฆ์เวลาที่จะประกอบกิจกรรมทางศาสนานั้นจะต้องไปรวมกันในสถานที่หนึ่งซึ่งที่หลายท่านรู้จักกันดี นั่นก็คือ”โบสถ์” นั่นเอง ซึ่งเวลาระกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์นั้นจะต้องอาศัยใช้พื้นที่โล่งโดยกำหนดตำแหน่ง “สึมา” เป็นขอบเขตของการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ในปัจจุบันโบสถ์หรืออุโบสถ์ที่มีพระมากขึ้น และบางวัดมีผู้ศรัทธาไปทำบุญบ่อย โบสถ์ในปัจจุบันจึงนิยมสร้างในรูปแบบอาคาร และมีการตกแต่งเพื่อความสวยงามมากขึ้น

โบสถ์นั้นนอกจากใช้ทำกิจกรรมทางศาสนาแล้วยังใช้ในการรักษาศีล 8 ของอุบาสก และอุบาสิกาในวันขึ้น แรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ หรือที่เราทั้งหลายรู้จักกันว่า “รักษาอุโบสก” หรือจะเรียกว่า “รักษาอุโบสกศีล” ก็ได้เช่นกัน

About The Author