April 15, 2024

Month: November 2016

โบสถ์สถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์

ศาสนาพุธคือศาสนาประจำชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกำเนิดมาแล้วหลายพันปี กล่าวได้ว่าเป็นศาสนาที่แพร่หลาย และมีคนนับถือมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยนั้นประชากรเกือบ 90 % ของประเทศทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความรัก และศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่หยั่งลากฝักลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ในต่างประเทศในปัจจุบันพุธศาสนาก็ถือว่าเฟื่อฟูกว่าในอดีตมากมีการสร้างวัดวาอารามมากมายตามเมืองใหญ่ในต่าวงประเทศ อาทิ ประเทศ สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , เยอรมัน หรือแม้แต่ประเทศทางฝั่งแอฟริกาใต้ก็มีวัดของไทยไปเปิดเพื่อให้พุธศาสตร์นิกชน ได้เข้าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาเช่นกัน...