May 20, 2024

Month: December 2019

ศาสนา

เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย (more…)