April 15, 2024

Year: 2019

ศาสนา

เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย (more…)

ศาสนาซิกข์

‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

‘ศาสนาซิกข์’ จัดเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยคำว่า ‘ซิกข์’ มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าแนวทางหรือแบบแผน มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 15 โดยท่านคุรุศาสดาพระองค์แรก ซึ่งได้รับคำนินิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม (more…)

ล่าแม่มด

ตีแผ่การล่าแม่มดในยุโรปยุคมืด อีกหนึ่งความโหดร้ายในประวัติศาสตร์

ย้อนไปในช่วงยุคกลาง ที่มีฉายาว่ายุคมืด มนุษย์ยังคงมีความกลัวต่อสิ่งที่ตนไม่รู้จักอยู่ ทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนจักร ในปี ค.ศ.1208 ณ เมือง Albi ซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศส ก็ได้เกิดนิกายใหม่ขึ้นมา ทำให้พระสันตปาปาทรงไม่พอใจเป็นอย่างมาก และขอความร่วมมือกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเพื่อกวาดล้างเมืองนี้จนราบเป็นหน้ากลอง (more…)

ลัทธิ

ศาสนา กับ ลัทธิ มีความแตกต่างกันอย่างไรกันนะ

ความเชื่อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม้จะมองไม่เห็น แต่ส่งผลอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก หลักของศาสนาหรือลัททธิบางอย่างส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การกระทำของมนุษย์คนนั้นได้เลย ซึ่งคำว่า ศาสนา กับ ลัทธินั้น แม้จะคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมีข้อแตกต่างกันอยู่ สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เรามาวิเคราะห์กัน (more…)

พุทธศาสนา

พุทธศาสนา กับความเชื่อในสังคมไทย อะไรควรเปลี่ยน

สังคมไทยต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นสังคมแห่งความเชื่อ เรามีความเชื่อทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ยังไม่รวมถึงแนวคิดของลัทธิต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยอีกมากมาย ความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาพุทธต้องยอมรับว่าควรถึงเวลาเปลี่ยนแปลงบ้างได้แล้วเพื่อตอบสนองบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม มีอะไรบ้างล่ะที่ต้องเปลี่ยน (more…)

แม่น้ำคงคา

‘แม่น้ำคงคา’ ความเชื่อ ที่ฝังรากลึกในประเทศอินเดีย

แม่น้ำคงคง แห่ง เมืองพาราณสี คงเป็นชื่อแม่น้ำและสถานที่ ที่คนไทยหลายๆคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี โดยสถานที่แห่งนี้เป็น ชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย ที่มีแม่น้ำคงคา แม่น้ำที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดของชาวอินเดีย ไหลพาดพ่าน มาเป็นเวลากว่า 4,000 ปีแล้ว (more…)

สิ่งเหนือธรรมชา

สิ่งเหนือธรรมชาติ คืออะไร อธิบายพอสังเขป ?

สิ่งเหนือธรรมชาติ คือ สิ่งไม่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การอุปมาถึงสิ่งมีอยู่เหนือธรรมชาตินั่นเอง โดยในวัฒนธรรมสมัยนิยม สิ่งเหนือธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง กับเรื่องเหนือธรรมดา รวมทั้งรหัสญาณต่างๆ โดยมีความต่างกันไปในบางศาสนา เช่น Catholic มีความเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น (more…)

พุทธศาสนา

ความเชื่อทางธรรมชาติ อีกหนึ่งศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

‘ความเชื่อ’ จัดเป็นอีกหนึ่งปรากฏทางธรรมชาติของมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเจริญน้อย โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ทำให้ ‘ความเชื่อ’ จึงถือกำเนิดขึ้นมา จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของมนุษย์ (more…)