June 23, 2024

Blog

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคืออะไรมีประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละศาสนาอย่างไร

ศาสนาคือ คำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนา  สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นการกระทำความชั่ว ซึ่งมนุษย์แต่ละศาสนาจะยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อคำสอนของศาสดาตัวเอง (more…)

เรื่องราวความเชื่อ ความหมายของศาสนา องค์ประกอบของศาสนาทั่วโลก ศาสนาเชนนับถืออะไร

ศาสนาเชน หรือ อีกชื่อคือ ไชนะ ซึ่งก็แปลว่า “ผู้ชนะ” นั่นเองหลายคนสงสัยไหมว่าคำว่า เชนนั้นมาจากไหนคำว่าเชน คือ ชื่อของศาสดาผู้ที่ทำการก่อตั้งศาสนา (more…)

เล่าเรื่องตํานานเทพกรีก

หากจะถามว่าตำนานเทพเจ้าฝั่งตะวันตกเรื่องใดเราคุ้นเคยมากที่สุด ตำนานเทพกรีก น่าจะเป็นคำตอบแรกๆที่ทุกคนนึกถึง ไม่ว่าจะเป็น สามเทพแห่งโอลิมปัสอย่าง เทพซุส, เทพโพไซดอน, เทพฮาเดส และทวยเทพองค์อื่นๆอีกมากมายลดหลั่นกันลงไป (more…)

เล่าเรื่องตํานานเทพเจ้าจีน

เรื่องราวความเชื่อตำนานต่างๆ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์เลยก็คงจะไม่ผิดเท่าไร ตำนานส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารจนยกย่องบุคคลในเรื่องให้กลายเป็นเทพเจ้าตามแนวคิดของตัวเองกันไป (more…)

ลัทธิเพกัน

ลัทธิเพกัน คืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆ วัน อีกทั้งยังมีการกำเนิดของมนุษย์ขึ้นมาจำนวนมหาศาล โดยมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเอง จึงทำให้เกิดศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย (more…)

ศาสนา

เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย (more…)

ศาสนาซิกข์

‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

‘ศาสนาซิกข์’ จัดเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยคำว่า ‘ซิกข์’ มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าแนวทางหรือแบบแผน มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 15 โดยท่านคุรุศาสดาพระองค์แรก ซึ่งได้รับคำนินิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม (more…)

ล่าแม่มด

ตีแผ่การล่าแม่มดในยุโรปยุคมืด อีกหนึ่งความโหดร้ายในประวัติศาสตร์

ย้อนไปในช่วงยุคกลาง ที่มีฉายาว่ายุคมืด มนุษย์ยังคงมีความกลัวต่อสิ่งที่ตนไม่รู้จักอยู่ ทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนจักร ในปี ค.ศ.1208 ณ เมือง Albi ซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศส ก็ได้เกิดนิกายใหม่ขึ้นมา ทำให้พระสันตปาปาทรงไม่พอใจเป็นอย่างมาก และขอความร่วมมือกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเพื่อกวาดล้างเมืองนี้จนราบเป็นหน้ากลอง (more…)

ลัทธิ

ศาสนา กับ ลัทธิ มีความแตกต่างกันอย่างไรกันนะ

ความเชื่อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม้จะมองไม่เห็น แต่ส่งผลอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก หลักของศาสนาหรือลัททธิบางอย่างส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การกระทำของมนุษย์คนนั้นได้เลย ซึ่งคำว่า ศาสนา กับ ลัทธินั้น แม้จะคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมีข้อแตกต่างกันอยู่ สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เรามาวิเคราะห์กัน (more…)

พุทธศาสนา

พุทธศาสนา กับความเชื่อในสังคมไทย อะไรควรเปลี่ยน

สังคมไทยต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นสังคมแห่งความเชื่อ เรามีความเชื่อทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ยังไม่รวมถึงแนวคิดของลัทธิต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยอีกมากมาย ความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาพุทธต้องยอมรับว่าควรถึงเวลาเปลี่ยนแปลงบ้างได้แล้วเพื่อตอบสนองบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม มีอะไรบ้างล่ะที่ต้องเปลี่ยน (more…)